Creando Puentes

El programa Creando Puentes, naix des del Servei de Rehabilitació Psicosocial INAD Parc de Salut MAR. Una iniciativa creada per trencar barreres i canviar l’estigma social que pateixen les persones que han sigut diagnosticades de problemes de salut mental i addicions.

Tot ens arriba des de la mirada d’una educadora social i persones amb aquests diagnòstics, les quals creuen en la transformació social a través del mitjà comunicatiu com és una emissora de ràdio.